Vanlige spørsmål

Hva er en hybrid dverg?

En hybrid, er en kryssning mellom Russisk Vinterhvit Dverghamster og Campbell Dverghamster. Ofte kalles disse Sibirske Hamstere i dyrebutikkene. Vinterhvit og Campbell er to separate dvergarter, som man før i tiden trodde var hamstere fra en og samme art. Senere viste studier seg, at dette er to ulike arter og som på grunn av et likt antall kromosomer kan la seg krysse. På grunn av uvitenhet og artsspesifikke begrunnelser, blir disse fortsatt krysset til fordel for kommersiell handel. Dette er svært uheldig for artene og for dyrevelferden.

Hva er hybridens svakheter?

Hybrider har på grunn av sine genetiske årsaker, større risiko for å utvikle blant annet diabetes. Medfødte lidelser i sentralnervesystemet er ikke uvanlig, samt også misdanelser, som kan hindre dem fra normal aktivitet. Ofte kan man se ufrivillig og statisk aktivitet, som følge av nervologiske problemer. Personlighetsforstyrrelser er også svært vanlig og kan komplisere temming av visse individer.

Hvordan vet jeg, om jeg har en Vinterhvit, Campbell eller hybrid?

Den enesten måten å vite dette sikkert på, er ved å ha en stamtavle fra en forening. Hvis dverghamsteren er kjøpt i en dyrebutikk, så er den uansett med største sansynelighet en hybrid og alle individer fra dyrebutikker regnes som hybrider uavhenging av hva du får av opplysninger i foretningen. Man kan ikke få stamtavle til en uregistrert hamster, med uregistrerte foreldre eller ukjent stamme. Alle individer av Vinterhvit og Campbell som er registrert med registrerings nummer og stamtavle skal kunne spores tilbake til viltfangede individer i sitt rette habitat, hvor man er sikker på at man har innhentet rett art.

Hvit dverghamster = Russisk Vinterhvit Dverghamster?

Dverghamsterens farge, kan ikke avsløre hvor vidt hamsteren er renartet. Noen hybrider ligner på Vinterhvit og andre ligner på Campbell. Å selv om hamsteren din skifter farge på vinteren, betyr det heller ikke at den er renartet Vinterhvit. Det er heller ikke alle Vinterhvite som skifter til vinterpels.

Hvilken størrelse på bur og slikt utstyr, til Vinterhvit dverghamster?

Bur: minimum 60x40cm bunnflate. Helplastbur anbefales.
Løpehjul: 18-20cm i diameter.
Hus: minimum 15x10cm.