Farge Galleri

Den syriske hamsteren finnes i veldig mange farger, avtegn og pelstyper.
For å gjøre det lettere har jeg valgt å dele farge galleriet opp i ulike kategorier.
Agouti farger
Sortbaserte farger
Creambaserte farger
Albino
Avtegn
    Banded
    Dominant Spot
    Dominant Spot Banded
    Roan
 
Hvis det kommer nye farger/avtegn i oppdrettet vil disse også komme på listene fortløpende.
Men ettersom jeg har et ganske rikt fargeregister allerede, vil jeg gjerne prøve å sette det i system.
 
Klikk på ønsket kategori i menyen.