Genkoder

AA = Agouti + garantert ikke Black-bærer

A_ = Agouti + mulig Black-bærer

Aa = Agouti + Black-bærer

aa = Black

_a = Black-bærer

 

BB = Bærer garantert ikke Rust

B_ = Mulig Rust-bærer

Bb = Rust-bærer

bb = Rust

 

BABA = Garantert ikke Banded

Ba_ = Banded, ukjent antall gener

Baba = Heterozygous Banded

BaBa = Homozygous Banded

 

CdCd = Garantert ikke Albino-bærer

Cd_ = Mulig Albino-bærer

Cdcd = Albino-bærer

cdcd = Albino

 

DD = Garantert ikke Diluted-bærer

D_ = Mulig Diluted-bærer

Dd = Diluted-bærer

dd = Diluted

 

DgDg = Garantert ikke Dark Grey-bærer

Dg_ = Mulig Dark Grey-bærer

Dgdg = Dark Grey-bærer

dgdg = Dark Grey

 

DSDS = Garantert ikke Dominant Spot

Ds_ = Mulig Dominant Spot

Dsds = Dominant Spot

DsDs = ***dødelig***

 

EE = Garantert ikke Cream-bærer

E_ = Mulig Cream-bærer

Ee = Cream-bærer

ee = Cream

 

HrHr = Garantert ikke Hårløs-bærer

Hr_ = Mulig Hårløs-bærer

Hrhr = Hårløs-bærer

hrhr = Hårløs

 

LL = Korthåret + garantert ikke Langhår-bærer

L_ = Korthåret + mulig Langhår-bærer

Ll = Korthåret + Langhår-bærer

ll = Langhåret

 

LGLG = Garantert ikke Light Grey

Lg_ = Mulig Light Grey

Lglg = Light Grey

LgLg = ***dødelig***

 

PP = Garantert ikke Red Eyed-bærer

P_ = Mulig Red Eyed-bærer

Pp = Red Eyed-bærer

pp = Red Eyed

 

RdRd = Garantert ikke Recessive Dappled-bærer

Rd_ = Mulig Recessive Dappled-bærer

Rdrd = Recessive Dappled-bærer

rdrd = Recessive Dappled

 

RxRx = Garantert ikke Rex-bærer

Rx_ = Mulig Rex-bærer

Rxrx = Rex-bærer

rxrx = Rex

 

SS = Garantert ikke Piebald-bærer

S_ = Mulig Piebald-bærer

Ss = Piebald-bærer

ss = Piebald

 

SASA = Garantert ikke Satin

Sa_ = Mulig Satin eller ukjent antall gener.

Sasa = Heterozygous Satin

SaSa = Homozygous Satin (dårlig pels!)

 

SGSG = Garantert ikke Silver Grey

Sg_ = Silver Grey, ukjent antall gener

Sgsg = Heterozygous Silver Grey

SgSg = Homozygous Silver Grey

 

TOTO = Garantert ikke Tort

To_ = Mulig Tort eller Yellow

Toto = Tort

ToTo = Yellow-hun

 

TOY = Garantert ikke Yellow

ToY = Yellow-han

 

UU = Garantert ikke Umbrous

U_ = Mulig Umbrous eller ukjent antall gener

Uu = Heterozygous Umbrous

uu = Homozygous Umbrous

 

WHWH = Garantert ikke White Belly eller Roan

Wh_ = Mulig White Belly eller Roan

Whwh = White Belly eller Roan

WhWh = ***dødelig***

 

WhWh(p) = Garantert ikke Polywhite-bærer

Wh(p) = Mulig Polywhite-bærer

whwh(p) = Polywhite-bærer

whpwhp = Polywhite

 

NOEN EKSEMPLER KOMMER NEDENFOR

 

Farge: Golden

Avtegn: 

Pels: Korthåret

Bærer av: 

Genkode: AA LL

 

 

Farge: Golden

Avtegn: Heterozygous Banded

Pels: Langhåret

Bærer av: 

Genkode: AA Baba ll


 

 

Farge: Black

Avtegn: Dominant Spot Heterozygous Banded

Pels: Korthåret

Bærer av: 

Genkode: aa Baba Dsds LL


 

 

Farge: Cream

Avtegn: 

Pels: Langhåret Rex

Bærer av: Black

Genkode: _a ee ll rxrx


 

 

Farge: sort-basert Cream

Avtegn: 

Pels: Langhåret

Bærer av: 

Genkode: aa ee ll

 

 

Farge: Cream

Avtegn:

Pels: Langhåret

Bærer av:

Genkode: ee ll


 

Farge: Black

Avtegn:

Pels: Langhåret

Bærer av:

Genkode: aa ll


 

 

Farge: Black

Avtegn:

Pels: Langhåret

Bærer av: Cream

Genkode: aa Ee ll

 

 

Farge: Golden

Avtegn: Heterozygous Banded

Pels: Korthåret

Bærer av: Langhår, Black, Cream, Rust

Genkode: Aa Baba Bb Ee Ll


 

Farge: Heterozygous Sable

Avtegn:

Pels: Langhåret

Bærer av:

Genkode: ee ll Uu


 

 

Farge: Mink

Avtegn: Roan

Pels: Korthåret

Bærer av: Langhår

Genkode: ee Ll pp Whwh

 

 

Farge: Cinnamon

Avtegn: 

Pels: Langhåret Satin

Bærer av: Rust

Genkode: AA Bb ll pp Sasa


 

Farge: Homozygous Silver Grey

Avtegn:

Pels: Langhåret

Bærer av: Black, Cream, Red Eyed, Rex

Genkode: Aa Ee ll Pp Rxrx SgSg

 

 

Farge: Champagne

Avtegn: Banded

Pels: Korthåret

Bærer av: Langhår

Genkode: aa Ba_ bb Ll pp

 

 

Farge: Copper

Avtegn:

Pels: Langhåret

Bærer av: Rex

Genkode: bb ee ll pp Rxrx


 

Farge: Blå

Avtegn: Homozygous Banded

Pels: Langhåret

Bærer av:

Genkode: aa BaBa dd ll

 

 

Farge: Heterozygous Blonde

Avtegn:

Pels: Korthåret

Bærer av:

Genkode: AA LL pp Sgsg

 

 

Farge: White

Avtegn:

Pels: Langhåret

Bærer av: 

Genkode: ee ll SgSg


 

Farge: Ivory

Avtegn:

Pels: Langhåret

Bærer av:

Genkode: ee ll Sgsg


 

Farge: sort-basert Silver Mink

Avtegn:

Pels: Langhåret

Bærer av:

Genkode: aa ee ll pp Sg_ U_

 

 

Farge: Heterozygous Silver Dove

Avtegn: White Belly

Pels: Langhåret

Bærer av: 

Genkode: aa ll pp Sgsg Whwh