Farger

Self-farger (heldekkende farge, med hvite poter og små flekker av hvit på magen og under haken)

Black, Silver Black, Cream, Chocolate, Silver Chocolate, Dove, Silver Dove, Champagne, Silver Champagne, Red Eyed Cream, Caramel, Red Eyed Caramel, Ivory, Red Eyed Ivory, Brown Eared Ivory, Brown Eared and Red Eyed Ivory, White, Red Eyed White, Brown Eared White, Brown Eared and Red Eyed White, Blue, Silver Blue, Lavender, Silver Lavender, Cream Diluted, Red Eyed Cream Diluted, Caramel Diluted, Red Eyed Caramel Diluted, Ivroy Dilute, Red Eyed Ivory Dilute, Brown Eared Ivory Dilute, Brown Eared and Red Eyed Ivory Dilute, Albino, Brown Eared Albino, Albino Dilute og Brown Eared Albino Dilute.

 

Agouti-farger (heldekkende farge med grå/beige underside, kinnstriper og mørk tippning oppå hodet)

Golden, Cinnamon, Cinnamon Diluted, Rust, Rust Diluted, Red Eyed Rust, Red Eyed Rust Diluted, Yellow, Yellow Diluted, Honey, Honey Diluted, Yellow Black, Yellow Blue, Yellow Chocolate, Yellow Lavender, Yellow Dove, Yellow Dove Diluted, Silver Grey, Silver Grey Diluted, Brown Eared Silver Grey, Brown Eared Silver Grey Diluted, Blonde, Blonde Diluted, Brown Eared Blonde, Brown Eared Blonde Diluted, Dark Grey og Light Grey.

 

Umbrous

Umbrous er et gen som kan kombineres med alle farger og avtegn. På noen farger f.eks. Black, kan det være nesten umulig å avgjøre om hamsteren har Umbrous, da denne normalt legger seg som et teppe over hamsteren og gjør at den ser "sotete" ut. Umbrous fargen vil endre sin karakteristiske farge etter hvilken farge hamsteren har under. Slik at en Golden farget hamster vil ha sort Umbrous, mens Rust har brun Umbrous og Cinnamon har grå Umbrous. Hvis man kombinerer Cream-genet sammen med Umbrous vil det oppstå en helt annen effekt og vi får flere farger. Siden disse fargene har Cream, er de å regne som Self-farger:

Sable, Brown Eared Sable, Brown Eared Sable Dilute, Mink, Mink Dilute, Copper, Copper Dilute og Blue Sable. Alle disse finnes i en Silver utgave.

 

Heterozygous og Homozygous

Kort fortalt betyr dette enkelt og dobbelt form for et gen. Noen gen er letale-gen (som betyr dødelig, altså ikke forenelig med liv). Derfor er det ikke alle genkombinasjoner som skal føres sammen, noe som er vår oppgave å være kjent og vellorientert om når man driver oppdrett. Det er også flere grunner til hvorfor ulike kombinasjoner ikke skal, bør eller ønskes sammensatt.

 

Silver Grey er en av de fargene vi har i hetero -og homozygous utgave. Alle farger som har Silver i seg, refererer vi til denne fargen, altså finnes også disse i hetero -og homozygous utgave. Noen av disse enkelt og dobbeltformene har fått egne fargenavn. For å få innsikt og forståelse av dette, lønner det seg å studere genkode-gramatikken og lære seg oppsettet av genkodene. Hvis du først kan det, er det ganske enkelt å både forstå kodene, sette opp koder for dine hamstere og gjøre utregning for å finne ut hva resultatet av en parring kan gi.

 

Light Grey er letalt og kan ikke fås i homozygous utgave.

Dark Grey stiller likt med Silver Grey.