Avtegn

Vi har mange type avtegn på den syriske hamsteren. Noen avtegn finnes i hetero -og homozygous utgave, å noen er letale-gen.
Skal du avle og dine hamstere har hvite avtegn (pletter), er det ekstra viktig at du setter deg inn i det genetiske, siden en del avtegn ikke bør eller ikke skal under noen omstendighet settes sammen.
 
Banded
Finnes i Hetero -og Homozygous utgave. Banded er dominant, så har en eller begge foreldre dette genet, vil halve eller hele kullet arve dette avtegnet. Banded kan kombineres med alt, men på grunn av at banded-mønsteret kan skjule andre typer avtegn så skal det aldri kombineres med Roan eller White Belly! Kombinerer man Banded med en annen Banded hamster, Dominant Spot, Dominant Spot Banded, Piebald eller Recessive Dappled. Da kan hamsteren bli vanskelig å fargebestemme siden den får veldig store områder med hvit og få eller små fargepletter
 
Dominant Spot
Er et dominant og letalt gen, dermed skal ikke en hamster med Dominat Spot få unger med en annen som også har Dominant Spot. De unger som arver Dominant Spot fra begge foreldre vil dø under mors drektighet, før fødsel. Dominant Spot skal heller ikke, slik som Banded, kombinres med Roan eller White Belly siden Dominant Spot kan skjule dette avtegnet.
 
Dominant Spot Banded
Er en gen kombinasjon mellom Dominant Spot og Banded på en og samme hamster. Samme regl som under Dominant Spot og Banded, hver for seg. Skal ikke kombineres med Dominant Spot, Roan og White Belly.
 
Recessive Dappled
Som navnet sier, er dette et recessivt gen, det vil si at det kan bæres skjult over flere generasjoner. Det ligner på Dominat Spot Banded, men ut over det har den egne genotyper. Dette er ikke noe vi har i Norge, etter hva som er kjent. Skal ikke kombineres med Roan eller White Belly da dette kan bli skjult under avtegningen.
 
Piebald
Recessivt gen som ligner på Dominat Spot. Forskjellen er at dette kan ha mer spredde farge-flekker og også på magen vil der være flkekker med farge. Skal ikke kombineres med Roan eller White Belly da dette kan bli skjult under avtegningen.
 
Roan og White Belly
Egentlig et og samme gen, som reagerer ulikt mot ulike type farger. På Cream-farger og Yellow vil man få Roan, mens på andre farger vil der oppstå White Belly som er vanskeligere å skille fra andre farger på magen, særlig hvis den har en annen type avtegn i tillegg vil det bli skjult under det andre avtegnet. Men f.eks sorte hamstere kan ha små hvite flekker på magen, men dette er ikke White Belly, genet er dominant. Skal man avlet på denne avtegningen er det svært viktig å ha god genetikk faglig bakrunn! Å la to hamstere med Roan / White Belly få unger, fører til at ungene blir født med genetiske feil og mange av dem lider med smerter, mangler øyne eller er blinde og døve. Derfor skal Roan / White Belly aldri kombineres med seg selv og heller ikke med andre avtegn!
 
Tort
Tort er et dominant gen. Slik som hos katter, kan kun ho-kjønn bli Tort. Genet viser seg i gule pletter oppå den ordinære fargen som hamsteren måtte ha. Kan kombineres med alt av farger og andre avtegn.
Torte jenter kan få Yellow fargede gutter og Tort jenter i et kull. Yellow fargede gutter vil få 100% Torte jenter osv.
MERK: Tort bør ikke avles på hamstere som er cream-basserte eller som bærer Cream. Dette for at vi også i framtiden skal kunne holde Cream og Tort/Yellow adsilt, da det er umulig å se om en hamster er Yellow Cream eller Cream Tort.