Wet tail

19.04.2015 02:01

Wet tail skyldes en ubalanse i den naturlige bakteriefloraen, som fører til en bakterie infeksjon. Dette utløses som ofte av stress i stituvasjoner som avvenning fra moren, forflyttning til nytt hjem eller dårlige boforhold. Det er særskilt hamstere med nedsatt og dårlig imunforsvar som får utbrudd av sykdommen og mottakelig disponens for sykdommen er arvelig. Hamstere som har overleved et Wet tail utbrudd, skal ikke brukes i avl.

Sykdommen er svært smittsom til andre syriske hamstere og du må være svært nøye med håndhygenen. Fra hamsteren er smittet til symptomene vises, går det 1 uke. Har du flere hamstere, må du sjekke disse daglig for tegn på Wet tail i inntil 1 uke etter behandlingen av den syke. Buret må desinfiseres hver 2 dag med bakteriedrepende remedier som er beregnet for vask av bur til gnagere så lenge behandlingen pågår, ut over dette bør hamsteren få være i ro og du skal fjerne avføring fra buret hver dag. For mer info om behandling, se lengre ned på siden.

Symptomer
Kraftig diaré som er tynn og kan være slimete. Bakenden på hamsteren er våt/sølete, da ofte litt opp over halen. Avføringen er lys og illeluktende. Hamsteren går sammenkrøket med bøyd rygg, almentilstanden er nedsatt og hamsteren kan pipe/skrike av smerte.

Behandling
Kontakt veterinær umiddelbart, da sykdommen kan føre til uttørring og død innen bare et døgn. Opplys om at du misstenker Wet tail ut i fra symptomene, at sykdommen er stressrelatert og at det derfor anbefales fra NHF (Norsk Hamsterforening) om at man gir antibiotika behandling uten videre utredning.

Følg også rådene for behandling av diaré og gi elektrolyttløsning.

Om diaré: https://fragleberget.webnode.com/news/diare/
Om elektrolyttbehandling: https://fragleberget.webnode.com/syrisk-hamster/avl/helse/medisinsk-behandling/elektrolyttbehandling/

Forebyggende
Godt renhold av bur og utstyr. Buret skal være av tilstrekkelig størrelse og inneholde aktiviteter som stimulerer hamsterens naturlige adferd.