Kull 65 - 31.12.17 (Lepsyl)

31.01.2018 01:17

Mor: Fraglebergets AeroSpin - Golden Dominant Spot Shorthaired
Far: Picus Lightning - Yellow Shorthaired
Parring: 15.12.17
Født: 31.12.17
Antall: 2/13
Leveringsklare: 04.02.18

Fraglebergets Savex - Golden Shorthaired - gutt (ledig)
Fraglebergets Nivea - Golden Tort Shorthaired - jente (ledig)